Landbouw drainage

Voor het aanleggen van landbouwdrainage maken we gebruik van een sleufloze drainagemachine.

Met deze machine kunnen we tot een maximale diepte van 1,90 m diep, en tot diameter 200 mm sleufloos draineren.

De diepte regeling van de machine wordt gerealiseerd d.m.v. laseraansturing. Verder is de machine uitgerust met een GPS systeem om de juiste afstand tussen de drainages te waarborgen. Wanneer u ervoor kiest om door ons te laten draineren kan u na aanleg van het drainagesysteem een digitale tekening ontvangen van uw perceel waarop u kunt zien waar de drainages zich bevinden.

De buisdiameters en de soort omwikkeling zijn afhankelijk van de soort grond en het systeem.

Hieronder zijn de meest gangbare/ standaard buisdiameters en omwikkeling voor horizontale, peilgestuurde drainage opgesomd: 

  • Ø 60mm PP 450 komo-keur omwikkeling

  • Ø 60mm PE 1000 komo-keur omwikkeling

landbouwdrainage